VOG

Een aantal seizoenen geleden heeft Sportclub Irene de VOG geïntroduceerd, Verklaringen omtrent Gedrag.

Wat is een VOG? Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar, maar voor de andere niet. Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Iedereen (vrijwilligers en betaalde krachten) die binnen onze vereniging in contact staat met minderjarigen en gehandicapten dient het VOG aan te vragen. Dit zijn dus alle kaderleden van alle jeugdteams, scheidsrechters, maar ook kantinepersoneel en mensen van het secretariaat.

Iedereen binnen de club die nog geen VOG heeft aangevraagd, maar hier wel voor in aanmerking komt, zal per mail een uitnodiging ontvangen om de verklaring aan te vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor Sportclub Irene is de VOG vier jaar geldig, daarna ontvangt u een nieuwe uitnodiging.

Vragen over de VOG kunnen gesteld worden via vogscirene@gmail.com

Deel deze pagina

Sportclub Irene Inside

Sportclub Irene 2 zoekt een assistent scheidsrechter
Faassen Plants viert 100-jarig jubileum!
Kick off Sportclub Irene selectie ter voorbereiding op het nieuwe seizoen 2024/2025.