Vertrouwenspersoon

Ik ben Dagmar Könings, ben 42 jaar oud, kom uit Duitsland en spreek zowel Nederlands als Duits. Ik werk sinds 20 jaar in de zorg in verschillende bereiken, op dit moment met oude mensen. In het verleden heb ik ook stage gelopen, tijdens mijn opleiding, met kinderen met gedragsproblemen en lichamelijke gehandicapte. In het verleden was ik ook een paar jaar begeleider van een meisjes groep. Vrijwilligerswerk heb ik een paar jaren gedaan tijdens mijn opleiding door een blind meisje naar school te begeleiden. In mijn vrijetijd ga ik graag fietsen, wandelen en met vrienden af spreken.

Waarom wil ik Vertrouwenspersoon bij Irene zijn: ik wil graag kinderen en ouders mijn vertrouwen geven en met respect aandacht te geven aan hun problemen. Mensen serieus nemen en met hun samen de beste oplossing vinden om met een goed gevoel verder te gaan en weer tevreden en gelukkig te zijn zonder problemen.

Ik kan worden ingeschakeld door de gedragscoördinator of u kunt mij rechtstreeks contact met mij opnemen.

Ik ben te bereiken per e-mail: vertrouwenspersoon@sportclubirene.nl.

Sportieve groeten,
Dagmar Könings

Deel deze pagina

Sportclub Irene Inside

Indelingsprotocol voor Sportclub Irene-jeugd voor het seizoen 2024/2025
Update: Meiden Sportclub Irene alweer kampioen! (incl. verslag wedstrijd)
Vacature: Sportclub Irene zoekt dames (25+) om team te versterken!