Uitnodiging Algemene ledenvergadering vrijdag 4 november 2022

Beste leden,

Bij deze willen wij je uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering

vrijdag 4 november 2022

Ontvangst vanaf 20:00 uur in de kantine van Sportclub Irene

Aanvang 20:30 uur tot omstreeks 21:30 uur

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Notulen laatste jaarvergadering 15 oktober 2021 (klik HIER voor deze notulen)

3. Jaarverslag 2021-2022

4. Ontwikkelingen de Bakenbos – presentatie Newae, kunstgras veld 1

5. Verslag kascommissie

6. Financieel jaarverslag en begroting

7. Bestuursmededelingen

8. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sportclub Irene

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email