• Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat ons lid Stef Beurskens jl. zondag 20 december in de leeftijd van 97 jaar overleden is.

  Als je aan Stef Beurskens denkt en praat weet je als Tegelenaar eigenlijk direct over wie je het hebt. 

  Samen met zijn vrouw Mia stond Stef aan de basis van het alom bekende verhuis- en transportbedrijf dat nu gevestigd is onderaan de Kaldenkerkerweg.

  Wat velen echter niet weten is dat Stef dit jaar maar liefst 80 jaar lid was van onze vereniging!

  Alhoewel Stef bijna nooit aanwezig was aan de Watertoren en later aan de Bakenbos is hij de vereniging altijd trouw gebleven getuige zijn jarenlange lidmaatschap.

  Ook als gewaardeerd sponsor kon en kan Sportclub Irene altijd een beroep doen op de familie Beurskens.

  Onze gedachten gaan deze dagen uit naar zijn vrouw Mia, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

  Bestuur en leden Sportclub Irene

rfwbs-slide