Reglementen – huisregels

Sportpark de Bakenbos

Sportclub Irene heeft haar thuis op het gemeentelijk sportpark De Bakenbos in Tegelen. Voor het spelen van wedstrijden en het afwerken van trainingen heeft Sportclub Irene de beschikking over 4 wedstrijdvelden en 3 trainingsvelden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van wedstrijd- en trainingsvelden van onze buurman TSC’04.

Kantine, kleedlokalen en accommodaties

 • Kantine niet met voetbalschoenen betreden.
 • Voetbaltassen plaatsen op de daarvoor voorziene plaats (tassenhok).
 • Fietsen uitsluitend plaatsen in de rekken (binnen of buiten de poort).
 • Bromfietsen altijd buiten de poort.
 • Voor en tijdens de wedstrijden van het eerste elftal worden geen fietsen toegelaten binnen de poort.
 • Parkeren auto’s ALLEEN in de vakken.
 • Kleedlokaal schoon en tijdig (een volgend team staat al te wachten) achterlaten (goed vegen en ‘drinkbekerdragers’ en sleutels inleveren).
 • Alcoholverbruik alleen IN de kantine. Dus geen alcoholgebruik op het terras of langs het veld.
 • Sinds het seizoen 2018 – 2019 is ons sportpark rookvrij! Alleen naast de kantine, onder het afdak is een rookzone ingericht!
 • Geen glaswerk mee naar buiten nemen. (Alleen plastic bekers).
 • Respecteer openingstijden van de kantine.
 • Alleen de kantinebeheerder of diens vervanger bepaalt of de terrasdeuren open of gesloten worden.
 • Geen meubilair uit de kantine gebruiken op het terras.

Wedstrijd- en trainingsvelden

 • Voor aanvang, in de rust en na het einde van de wedstrijden niet over de velden lopen.
 • Voetballen buiten de wedstrijden ALLEEN op de trainingsvelden. Ook NIET voetballen op parkeerplaatsen en voor de kantine.
 • Warming up vindt altijd plaats op de trainingsvelden, met uitzondering van Heren 1.
 • In de rust wordt het speelveld alleen gebruikt door eventuele wisselspelers.
 • Reclameborden zijn inkomsten voor de verenging en geen ‘schiet¬schijven’.
 • Toeschouwers dienen altijd plaats te nemen achter de reclameborden of op de aangewezen plek bij jeugdwedstrijden.
 • Alleen wisselspelers en begeleiding nemen plaats in de dug-out of op daartoe geplaatste stoelen.

Materialen

 • Neem de materialen die nodig zijn voor de training en wedstrijd en zorg voor het retourneren van het zelfde op dezelfde plek.
 • Betrek de spelersgroep bij het verzamelen, verplaatsen en evt. zoeken van materialen die kwijt zijn. Verdeel taken. Groepsdiscipline!
 • Leiders regelen het materiaal, tel het aantal stuks. Zijn er niet voldoende ballen of overige materialen op een trainingsavond, graag rekening houden met elkaar. Structureel te weinig ballen of materialen, graag doorgeven boven in de kantine aan de materialenbeheerder.
 • Jeugdspelers blijven buiten het materialenhok.
 • Ben voorzichtig met het op druk brengen van de ballen. Een bal is snel lek gestoken met het drukventiel.
 • Meld materialen die kwijt of kapot zijn meteen in de kantine of materiaalbeheerder.
 • Vanwege veiligheid dienen de verplaatsbare doelen vastgezet te worden met pinnen. Afhalen en terugbrengen hiervan op het wedstrijdsecretariaat.

Algemeen

 • Veiligheid gaat boven alles.
 • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij politie.
 • Meld schade en ongeregeldheden meteen bij functionarissen, leiders, beheerder of kantinepersoneel.
 • Aanwijzingen van functionarissen, leiders, beheerder e.d. dienen altijd opgevolgd te worden.

Deel deze pagina

Sportclub Irene Inside

Indelingsprotocol voor Sportclub Irene-jeugd voor het seizoen 2024/2025
Update: Meiden Sportclub Irene alweer kampioen! (incl. verslag wedstrijd)
Vacature: Sportclub Irene zoekt dames (25+) om team te versterken!