Privacy policy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Toestemming

De AVG is de privacywet die in de gehele Europese Unie van kracht is. Daarbij zijn overheden, instanties, bedrijven, maar ook verenigingen gebonden aan strenge regels op het gebied van de privacy. In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken.

Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

 

 

Nieuwe privacy rechten

Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten.

 

Recht op vergetelheid

Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

 

Recht op dataportabiliteit

Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene sociale netwerksite en zich inschrijven bij een andere. Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is.

 

Meer informatie over de AVG

Meer informatie over de AVG lees je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

.

We zijn trots op onze sponsors