Nieuwe sporthal op de Bakenbos

Beste leden,

Zoals bekend is de Sporthal Gülick in het centrum van Tegelen sterk verouderd en al een tijdje dringend aan vervanging toe. Gemeente Venlo heeft hierin afgelopen jaar een grote stap gezet door opdracht te geven voor een studie naar de toekomst van de sporthal. Een belangrijke onderdeel van deze studie was de beoogde locatie van de nieuwe sporthal in Tegelen.

We zijn als bestuur van Sportclub Irene via interviews meegenomen in deze studie. Hierbij werd ons standpunt gevraagd met betrekking tot verplaatsing van de sporthal naar locatie de Bakenbos. Wij hebben aangegeven hier sterk voorstander van te zijn. Naar onze mening kan een sporthal de doorontwikkeling van de Bakenbos naar een sportieve omgeving versterken en kan er zo een echt sportbolwerk ontstaan op ons park.

Afgelopen maanden is de studie afgerond. Vervolgens heeft het Venlose gemeentebestuur deze in behandeling genomen en vorige week besloten om akkoord te gaan met de bouw van een nieuwe sporthal op locatie de Bakenbos. Een besluit waarin wij ons als bestuur, zoals aangegeven, prima kunnen vinden.

Nu de beslissing is genomen zal de uitvoering op korte termijn opgestart worden. De komende periode zal gemeente Venlo onder leiding van een al aangestelde projectleider samen met de verenigingen aan de slag gaan om de noodzakelijke voorbereidingen voor de sporthal te treffen. Dan zal ook snel duidelijk worden waar de hal gebouwd gaat worden op de Bakenbos.

Het spreekt vanzelf dat deze ontwikkeling heel wat dynamiek op het park zal gaan veroorzaken. Dit zien we met vertrouwen tegemoet. Als bestuur van Sportclub Irene zien we dit als een prachtige kans voor ons sportpark, waarbij we met name ook mogelijkheden zien in de samenwerking met andere sporten en sportverenigingen.

In de Algemene Ledenvergadering van 24 november komen we hier verder op terug.

We houden jullie op de hoogte.

Bestuur Sportclub Irene

Deel dit bericht

Meer nieuws

Indelingsprotocol voor Sportclub Irene-jeugd voor het seizoen 2024/2025
Update: Meiden Sportclub Irene alweer kampioen! (incl. verslag wedstrijd)
Vacature: Sportclub Irene zoekt dames (25+) om team te versterken!