Kunstgrasveld bij Sportclub Irene

Beste Sportclub Irene leden,

Doorpakken en versnellen, met de komst van het nieuwe gemeentebestuur is de aanleg van de drie kunstgrasvelden in de gemeente Venlo in een stroomversnelling terecht gekomen. Zowel bij Blerick, IVO als bij ons aan onze mooie Bakenbos zullen dit jaar nog kunstgrasvelden worden verwezenlijkt.

De afgelopen weken hebben we ons als bestuur laten adviseren door een onafhankelijk partij (Newae Adviseurs) over waar dit veld zou moeten komen te liggen. Het belangrijkste uitgangspunt was dat de capaciteit op het park vergroot zou moeten worden.  Na een eerste quick scan bleven veld 1 en veld 2 over. Beide velden hebben in de huidige situatie nog geen verlichting, er kan niet op getraind worden maar ze voldoen wel aan de afmetingen die nodig zijn voor kunstgras.

Aan de hand van deze situatie heeft Newae in opdracht van de Gemeente een advies uitgebracht. Dat advies heeft zich gericht op ruimtelijk, sportief, commercieel en capaciteitsperspectief. Concluderend kwam Newae tot de conclusie dat het vooral vanuit commercieel oogpunt grote voordelen heeft om kunstgras te leggen op veld 1. Het veld wordt het middelpunt van onze vereniging en zal door het efficiënter gebruiken van de kantine meer financiële middelen binnen brengen.  Daarnaast tellen de sportieve perspectieven zwaar, de aanleg van het kunstgras op veld 1 brengt de kans met zich mee om hier een kunstgrasveld neer te leggen wat internationale afmetingen heeft.

Gisterenavond hebben we als bestuur dan ook besloten dat er medio september begonnen kan worden met de aanleg van kunstgras op veld 1. We begrijpen de sentimenten over kunstgras en weten dat hier verschillend over gedacht wordt. Tegelijkertijd weten we ook dat veld 1 door het jaar heen kwalitatief zorgen baart.

Natuurgras blijft daarnaast van groot belang voor Sportclub Irene. Vandaar dat we er gelijktijdig voor kiezen dat veld 4 een upgrade zal krijgen, denk hierbij aan omrastering, nieuwe dug-outs en een uitstraling die past bij een veld wat straks ons tweede hoofdveld gaat zijn.

Als bestuur zijn we bijzonder trots dat de aanleg op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Via deze weg willen we dan ook de Gemeente Raad, het college van B&W en in het bijzonder de schrijvers van het amendement bedanken.

Wij wensen jullie een fijne vakantie en zullen via onze socials jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan de Bakenbos!

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email