Ereleden

Vrijwilligers zijn de kurk waarop Sportclub Irene drijft. Zonder al die bestuurders, commissieleden, scheidsrechters, coaches, begeleiders, terreinknechten, barmensen en ga zo maar door zou er geen wedstrijd gespeeld worden. Sportclub Irene koestert al deze mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor de voetbalsport.

Onderstaand een overzicht van (tot nu toe) tien vrijwilligers die zijn onderscheiden als erelid van Sportclub Irene:

  • Gerrit Hagens (erevoorzitter)
  • Huub Rutten
  • Frans Schatorjé
  • Ber Vinken
  • Hans Schreurs
  • Cor Timmermans †
  • Ton Boonhof
  • Huub Bloemers
  • Theo Leenen
  • Wim Daemen


Al deze namen pronken ook op het mooie bord bij de ingang van de kantine/kleedlokalen.